Privacyverklaring Vet Simpel & Vet Simpel Academie

Vet Simpel, te vinden aan de Thomas a Kempisstraat 12A, 8021 BB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals je kunt vinden in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vet-simpel.nl | academie.vet-simpel.nl 
Thomas a Kempisstraat 12A, 8021 BB
+31630168924

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vet Simpel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons geeft.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Om je te kunnen helpen bij vragen.

Als je een vraag hebt kun je e-mailen, een contactformulier invullen op de website of een belafspraak inplannen. Om je te kunnen helpen sla ik wat gegevens van je op. Zo weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Deze gegevens sla ik in dat geval op:

Naam

E-mailadres

Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Om offertes te maken en naar je op te sturen.

Als ik een offerte voor je maak en deze opstuur, sla ik deze gegevens op:

Naam, adres en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je gebruik maakt van mijn diensten, dan wil je krijgen waarvoor je hebt betaald of waarvoor je je hebt opgegeven. Ik sla deze gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

Naam, adres en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Om facturen te kunnen sturen en te incasseren.

Je moet jouw diensten ook betalen. Als je dat niet doet, dan begin ik een incassotraject. Voor de facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

Naam, adres en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

Om je mijn checklist, e-mailchallenge, e-mails uit de e-maillijst of informatie over jouw online cursus toe te kunnen sturen.

Als je bij mij digitale producten hebt besteld, of je hebt je ingeschreven voor de e-maillijst, slaan wij de volgende gegevens op (als je die hebt doorgegeven):

Naam, adres en woonplaats

E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming en uitvoering van de overeenkomst.

Om je op de hoogte te houden van veranderingen in mijn diensten.

Wanneer mijn diensten, algemene voorwaarden, privacyverklaring of andere belangrijke zaken veranderen, dan laat ik je dat graag weten. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in het administratiesysteem te verwerken:

Naam

E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via silke@vet-simpel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Vet Simpel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de checklist, e-mailchallenge, e-mails uit de e-maillijst of informatie over/voor jouw (online)cursus
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Vet Simpel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vet Simpel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vet Simpel) tussen zit. Vet Simpel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: ActiveCampaign, Hostnet, WordPress, Funnelytics.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Vet Simpel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te behalen waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik gebruik alleen de gegevens die je zelf hebt achtergelaten. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vet Simpel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen aan anderen geven als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vet Simpel is verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vet Simpel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vet Simpel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Activecampaign
Functie: E-mailadres en IP adres. Bijhouden welke website pagina’s de ActiveCampaign contacten hebben bezocht.
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: Funnelytics
Functie: IP adres, apparaat type, browser informatie, geografische locatie (land). Bijhouden welke pagina’s de bezoekers hebben bezocht om de funnelroute op te slaan.
Bewaartermijn: 3 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vet Simpel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar silke@vet-simpel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vet Simpel wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vet Simpel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vet-simpel.nl. Vet Simpel heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.