Oefenteksten

Oefening 1: zin opsplitsen

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers zich gezond en gelukkig voelen. Van hun werkgever krijgen ze hier de kans voor en hier zijn afspraken over gemaakt. Zo kunnen medewerkers hun werk goed (blijven) doen.

Oefening 2: zin actief maken

U mag pas met de werkzaamheden beginnen nadat wij u hier toestemming voor hebben gegeven.

Oefening 3: tekst structuur geven

Bekijk hier de bestaande tekst, die wel structuur heeft. Dit is een goed voorbeeld – zo zou ik het ook kunnen doen!

Oefening 4: zin vermanden

We laten u snel meer weten over dit evenement. Dat doen we via onze website en nieuwsbrief.

Oefening 5: tekst herschrijven

[aanhef]

Op [datum] ontvingen wij van u een aanvraag voor ondersteuning Wmo. Ook stuurde u ons een ondertekend Plan van Aanpak en een aanvraag voor een Ondersteuningsplan. In deze brief leest u wat ons besluit is.

U krijgt begeleiding
Bij dit besluit hebben we ons gehouden aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De begeleiding ziet er zo uit:

• U wil meer mensen leren kennen. Daar krijgt u hulp bij.
• De begeleiding duurt van [datum] t/m [datum].
• U krijgt 1 dag per week begeleiding.
• U krijgt de begeleiding van [naam zorgaanbieder].
• Dit kost € [prijs] per maand. De gemeente betaalt dit voor u.

Wij hebben [naam zorgaanbieder] laten weten dat u deze zorg krijgt.

Uitleg over ons besluit
Wij hebben met u een gesprek gehad op [datum]. Tijdens dit gesprek besproken we waarom u het lastig vindt zichzelf te redden en mee te doen. Samen hebben we over oplossingen nagedacht. We bespraken wat u zelf kunt doen en wat u met anderen kunt doen. Ook keken we naar de voorzieningen bij u in de buurt, zoals [voorbeeld]. Toch losten deze oplossingen het probleem niet op. Daarom hebben wij besloten dat u extra hulp krijgt.

Wat voor begeleiding krijgt u?
[Hier eventueel vertellen dat in het Plan van Aanpak staat hoe de begeleiding er precies uitziet. En dat de ontvanger dit plan heeft ondertekend. Ook noemen wat er in het Ondersteuningsplan staat als dit nu relevant is. Want dit is weer iets anders dan het PvA?]

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt dan een brief of bericht naar het college van burgemeester en wethouders. Het is belangrijk dat u dit doet binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden.
Meer informatie over bezwaar maken vindt op www.hilvarenbeek.nl. U kunt daar ook digitaal bezwaar maken.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met [naam] via (013) 505 83 00 of <naam>@hilvarenbeek.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens de burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

[afzender]

Deze pagina verandert steeds. Het kan dus gebeuren dat je na een tijdje andere teksten ziet staan. De teksten van jouw organisatie zijn er dan afgehaald. Ik gebruik de pagina (en de url) dan voor een training voor een volgende organisatie.